دسته بندی: ویدئو کلیپ های آموزشی

:مرتب سازی تاریخ | عنوان | مشاهدات | | پیغام ها | رندوم مربت سازی بر اساس افزایش
:نمایش

کلیپ نحوه ساخت صابون

2.00K تعداد دفعات مشاهده0 پیغام ها

در این کلیپ با نحوه ساخت صابون آشنا می شوید.

کلیپ تولید یخ خشک

15.12K تعداد دفعات مشاهده0 پیغام ها

در این کلیپ با نحوه ساخت یخ خشک ( کربن دی اکسید جامد ) با استفاده از کپسول آتش نشانی کربن دی اکسید آشنا می شوید.

اسپکتروسکوپی مادون قرمز

4.06K تعداد دفعات مشاهده0 پیغام ها

یکی از دستگاههای آزمایشگاهی، برای تعیین ساختار مولکولی دستگاه اسپکتروسکوپی مادون قرمز (IR SPECTROSCOPY) می باشد. بوسیله این دستگاه می توان گروههای عاملی موجود در مولکول را تعیین کرد. اساس کارکرد این دستگاه بر اساس نوا...